Obsah

Vyhlášky a usnesení

Jednací řád

Místní vyhlášky

Název

Účinnost

1.1. 2014
 • Obecně závazná vyhláška o výši koeficientu daně z nemovitosti na rok 2014

1.1. 2014

 • Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za TKO

1.1. 2013

13.12.2012
   
Důležité zákony
 • zák. č. 106/1999 Sb o svobodném přístupu k informacím
 • zák. č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zák. č. 148/1998 Sb. o utajovaných skutečnostech
 • zák. č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zák. č. 71/1967 Sb. o správním řízení
 • zák. č. 40/1964 Sb. občanský zákoník
 • zák. č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník

Usnesení zastupitelstva
 • nejsou vloženy žádné dokumenty
Výběrová řízení
 • nejsou vloženy žádné dokumenty